Анастасія Бондаренко,
адвокат, юрист
Primary Advisors LLCВоєнний злочин – це свідоме грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, за який винуватці (учасники бойових дій та особи, які віддають їм накази) несуть індивідуальну кримінальну відповідальність, визначену рішенням міжнародних воєнних трибуналів.
Визначення понять різних видів воєнних злочинів передбачено не тільки національним законодавством – Кримінальним кодексом України, а й міжнародними актами – Римським статутом, Женевською конвенцією . Ці документи є складовою міжнародного гуманітарного права.

На сьогоднішній день одними з найжахливіших і найбільш частих воєнних злочинів є: катування, фізичне насилля, зґвалтування, нелюдське поводження чи позбавлення волі; насилля щодо медичного персоналу; використання цивільних для прикриття військових (живі щити); депортації та незаконне переміщення населення; примушування громадян до участі у військових діях проти власної держави; пошкодження або знищення цивільної інфраструктури, а також пограбування цивільного населення; знищення культурних та освітніх закладів; пошкодження/знищення культових споруд(храмів, мечетей, синагог); відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги; умисне нанесення ударів по персоналу, транспорту, обладнанню пов’язаному з наданням гуманітарної допомоги; застосування отрути чи хімічної зброї.

Для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за воєнні злочини адвокатам потрібно звертати увагу на те, що докази повинні бути отримані в передбаченому
Кримінально-процесуальним кодексом України (далі – КПК України) порядку, на підставі яких слідчий суддя і суд установлюватимуть наявність або відсутність обставин/фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
КПК України містить вичерпний перелік процесуальних джерел доказів, і серед них виділяють показання (свідків, потерпілих тощо), речові докази(уламки ракет, снарядів тощо), документи (матеріали фотозйомки, документи про юридичні факти: смерть, народження, документи, видані окупаційними органами влади, документи про право власності тощо), висновки експертів(про встановлення причини смерті, установлення розміру збитків та причинно-наслідкового зв’язку між завданою шкодою та злочином).
Під час збирання доказів із метою збереження доказової інформації здійснюють їх фіксацію.
Адвокат так само, як і потерпілий має право збирати й подавати на підтвердження своєї заяви про вчинення злочину докази слідчому, прокурору, слідчому судді.
Сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів; ініціювання проведення слідчих(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Окрім цього, сторона захисту, потерпілий здійснює ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових)дій та інших процесуальних дій з метою доведення певних обставин, та проведення інших дій, які здатні забезпечити подання до суду належних і допустимих доказів.
Адвокат може подавати до суду документи, за умови наявності в них відомостей, які стосуються вчинення злочину, а саме це фіксація матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису й інших носіїв інформації (у т. ч. комп’ютерні дані).

Щодо висновків експерта.
Найчастіше висновки експертів ґрунтуються на аналізі відеофайлів, які були надані стороною захисту.
Окрім того, що докази мають бути надані стороною кримінального провадження з метою з’ясування та доведення обставин, ще вони повинні мати такі властивості, як: належність, допустимість, достатність, достовірність.

Щодо належності доказів
Доказ є належним у тому випадку, якщо він стосується предмета доказування, тобто конкретного воєнного злочину, допомагає довести один або декілька елементів складу воєнного злочину. Як приклад під час ракетного удару по Харківській обласній державній адміністрації загинуло понад 10 осіб. Якщо ми надамо до суду відео самого авіаудару або пошкоджень будівлі, але при цьому на ньому не будуть зафіксовані тіла загиблих людей, то в даному випадку воно буде належним у частині доведення злочинів нападу на цивільні об’єкти та руйнації майна, але неналежним у частині злочину вбивства цивільних осіб.
Доказ є належним, якщо він відповідає критерію неупередженості, а саме максимально чітко висвітлює факти, не містить оціночних суджень й інших елементів, які провокують емоційну прихильність.

Щодо допустимості доказів
Доказ вважається допустим, якщо він отриманий у порядку, установленому КПК України.

Критеріями допустимості доказів є:
– належне процесуальне джерело,
– належний суб’єкт збирання доказів,
– належна процесуальна форма одержання,
– належне процесуальне оформлення фактичних даних.

Щодо достатності доказів
Дана властивість доказів означає, що це властивість сукупності доказів, яка дозволяє прийняти правильне рішення, законне й обґрунтоване, проміжне або кінцеве.

Щодо достовірності доказів
Достовірність доказів означає правильність відображення в них фактів об’єктивної дійсності, яка є предметом розслідування та судового розгляду.
Якщо звернути увагу на властивість доказів в міжнародному кримінальному процесі, то вони відрізняються від національного законодавства України. До властивостей доказів у міжнародному кримінальному процесі належать:
– зв’язок доказу з подією,
– можливість верифікувати докази,
– автентичність,
– шлях доказу від моменту створення до залу суду.

Повертаючись до теми участі адвоката у фіксації воєнних злочинів російськими окупантами, надаємо алгоритм першочергових дій, які повинен вчинити адвокат, якщо подія сталася щойно.

По-перше, у разі наявності доказів (доказ учинення злочину або докази причетності до вчинення злочину) адвокату потрібно для фіксації вчиненого злочину звернутися до правоохоронного органу та подати заяву про вчинення злочину від імені потерпілої особи або викликати “102”. Потерпіла особа отримає витяг про внесення цієї заяви до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Одночасно із цим слід викликати на місце вчинення злочину слідчо-оперативну групу. До приїзду слідчо-оперативної групи адвокат може отримати показання потерпілого щодо обставин вчиненого злочину шляхом фіксації у вигляді письмової заяви, аудіо-/відеофіксації потерпілої особи з послідовним викладенням обставин події.

По-друге, до виклику слідчо-оперативної групи адвокату потрібно зібрати інформацію про свідків події. Опитати свідків й отримати від опитуваних інформовану згоду на аудіо-/відеозапис та використання свідчень, варто запропонувати співрозмовнику намалювати схеми, не спричинивши під час інтерв’ю людині додаткової травматизації. При цьому показання свідків оформлюються слідчим відповідним протоколом. Адвокат же може оформити пояснення фізичної особи з подальшою перспективою допиту цієї особи слідчим.
Зберігання доказів зводиться до вилучення речових доказів (документів) у натурі. Якщо речові докази неможливо зберегти до моменту приїзду слідчо-оперативної групи, то такі речові докази слід зафіксувати за допомогою фотографування або відеозапису у докладно описати. За потреби може бути збережено зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження. Такий доказ слід подати разом із заявою слідчому.

По-третє, після прибуття слідчо-оперативної групи на місце вчинення злочину речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядають, фотографують та докладно описують у протоколі огляду місця події. З даним протоколом огляду місця події адвокат може ознайомитися, зробивши відповідну фотокопію.
Фіксація воєнних злочинів не обмежена лише поданням заяви до правоохоронних органів. Як приклад через додаток “Дія” можна зафіксувати й подати докази про пошкоджене або зруйноване майно фізичної особи. А також із метою захисту порушених прав потерпілої особи можна звертатися із заявою та доказами безпосередньо до Міжнародного суду ООН.

Отже, усі зібрані матеріали незалежно від того, чи зібрано їх, чи зафіксовано лише їх наслідки, стануть доказом під час досудового розслідування та судового розгляду. Та, ураховуючи таку особливість, що за вчинення воєнних злочинів немає строку давності притягнення до відповідальності, стосовно даного питання зауважимо, що чим більше правильно зібраних належних, допустимих, достатніх, достовірних доказів, тим краще буде довести причетність російських окупантів до воєнних злочинів та притягнути до міжнародної кримінальної відповідальності.© ТОВ “Інформаційно-аналітичний центр “ЛІГА”, 2022
© ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”, 2022

Зверніть увагу

Застосування адміністративного арешту в разі оскарження наказу про проведення перевірки

Олексій Палій , адвокат, керуючий партнерPrimary Advisors LLC Верховний Суд раніше висловлював правову позицію в постановах від 07.11.2018 р. у…

Детальніше

ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТОМ

Олексій Палій ,адвокат, керуючий партнерPrimary Advisors LLC Враховуючи часті зміни валютного регулювання для бізнесу, а також певні практичні нюанси у…

Детальніше

Слабкі місця бізнесу

Олексій Палій ,адвокат, керуючий партнерPrimary Advisors LLC З початком війни бізнес перебував у ступорі та не розумів, що буде далі.…

Детальніше

Світ онлайн, або Особливості регулювання дистанційної роботи

Андрій Суховаров,юристPrimary Advisors LLC Дистанційна робота як форма організації праці фактично існує вже багато років у вигляді віддаленої роботи, та…

Детальніше